fredag 14. februar 2014

Forslag til skoleaktiviteter til ”Kamelen”


Lese diktet sammen
Les diktet høyt strofe for strofe med diktet vist på lerret og dramatiser diktet i bevegelser sammen med elevene:

Samle ørkenstøvet, riste av seg ørkenstøvet, legge seg på kne i ørkenstøvet, reise seg opp fra ørkenstøvet, gå to uker bortover i ørkenstøvet, tråkke i ørkenstøvet og få støv mellom to tær på hver fot, før han sovner blåse ørkenstøv ut av nesa, før han våkner løfte øyelokkene som er fulle av ørkenstøv, se utover ørkenstøvet og smatte med dustete barte-lepper som det drysser støv ned fra… Alle til slutt: Dette er mitt!

Samtale om diktet og postkortet
· Hvem handler diktet om?
· Hvor foregår diktet?
· Hvor mange ganger er ordet ørkenstøv med i diktet?
· Hvilke av kamelens kroppsdeler er med i diktet?
· Til slutt sier kamelen: ”Dette er mitt!” Hvorfor sier han det?
· Hva ligger kamelen inne i på bildet ved siden av diktet?
· Hva slags humør er kamelen i på bildet syns du?
· Er kamelen fornøyd med å leve i ørkenstøvet? 
· Likte du diktet eller likte du det ikke? Hvorfor?


Tegne/male til diktet
· Finn bilder av kameler i bøker og på internett. Hva slags dyr er kamelen? I hvilke land finner vi kameler? Hva bruker vi kamelen til? Hvordan klarer kamelen å klare seg uten vann lenge av gangen i ørkenen?
· Tegn eller mal den kamelen som du syns passer til diktet.


Skrive et eget dikt
· Skriv et dikt om et annet dyr som sier til slutt: Dette er mitt! Hvordan vil et slikt dikt for eksempel være om en isbjørn? Eller en hval?
· Skriv et dikt om deg selv som ender med: Dette er mitt!
· Velg fem ord fra diktet som du bruker til å lage et nytt dikt som handler om hva du vil.
· Skriv et dikt om å sole seg og bade på en sandstrand hvor du får sand alle steder og på alt du har med deg.

Diktet og bibelen
Diktet står i et kapittel i boka som heter: "Bibelske folk og bibelske dyr og bibelske ting". Kan du noen historier fra bibelen som handler om kameler eller ørkenen?


Boka finnes i fulltekstversjon på Bokhylla.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar